I never lose. I either win or learn.

Visual Studio üzerinde MVC pattern seçilerek bir proje oluşturduğumuzda default ExceptionHandler middleware eklenmektedir. Yine envirenment a göre exceptionhandle edilir. Örneğin development ortamında developer friendly olarak expection detayı gösterilirken, production ortamında ise yakalanmamış bir hata meydana geldiğinde default Home/Error sayfasına yönlendirme işlemi yapılmaktadır…


Not: Buradaki bilgiler takip ettiğim kurs ve kaynaklardan kişisel olarak aldığım notların paylaşımıdır. Ayrıca direkt olarak çeviri içeren kısımlar da bulunabilir. Kaynakları en altta paylaşacağım. Kısaltmalar:

GEC → Global Execution Context, FEC → Function Execution Context

Execution Context

Script ilk çalıştığında JS Engine bir tane Global Execution Context oluşturur. Bu GEC Call…


Bu yazıyı neden yazmaya başladım. İlk olarak bunun bir cevabını bulmam lazım. Aslında nedenim sadece bir hissiyatımı paylaşabilmek. Açık bir şekilde anlatabileceğim konusunda pek emin değilim.

Neyse aklıma sahurda -ayıptır yazması :)- yediğim domatesin tadı takıldı. Aslında aklıma takılan çocukken yediğim domateslerin tadı. Neredee o eski domatesler. Hepi topu bundan…


İlk olarak Controller sınıflarının özelliklerinden bahsetmek gerekirse HTTP isteklerine cevap vermeyi sağlayan, kullanıcıya bir etkileşim ekranı -Action- sunmaya aracılık yapan sınıflardır.

Controller sınıflarını tanımlamanın bir kaç yolu vardır:

1- ControllerBase Sınıfından katılmış bir class ile tanımlanabilir.

public class UserController : ControllerBase{}

2- Controller Son Eki(Suffix) Alacak Şekilde İsimlendirilmiş bir class…


Teknoloji çok hızlı değişmekte. Daha ben yeni bir konuyu öğrenemeden neredeyse o artık eskide kalmış oluyor neyse.

Bu yazıda da yeni öğrenmeye çalıştığım blazor ile ilgili daha bitmemiş bir demo uygulama geliştirirken yaşadıklarımı kısaca anlatmaya çalışacağım. …


Bu yazıda yeni araştırmaya başladığım pgBadger aracını anlatmaya çalışacağım. Ön gereksinimler, pgBadger nedir-nasıl kullanılır kısmı, son olarak da log analiz çıktısının ekran görüntüleri üzerinden kısaca açıklamaya çalışacağım.

Ön Gereksinimler

TL;DR; Checkpoint, transactionların belirli aralıklarla diske yazılması işlemidir. WAL başarılı transaction loglarının tutulduğu ve veri bütünlüğünün sağlanmasına yarayan dosyalardır. …


Web projelerimizin hemen hepsinde bir login mekanizması kullanmaktayız. Ayrıca şifremi unuttum kısmı gibi ya da iletişim formu gibi birçok noktadan web sitemizden kullanıcıdan aldığımız bilgileri sunucuya post ediyoruz. …


Bu yazıda sitemap nedir, sitemap ne için kullanılır ve nasıl kullanılır gibi soruları cevaplamaya çalışacağız.

Sitemap web siteleri için site haritasının belirlenmiş protokollere göre düzenlenmesini içeren kural bütünüdür. Sitemap sayesinde bir arama motorunun sitenizde hangi sayfaları ne öncelikle ve ne sıklıkla taranması gerektiğini belirtebilirsiniz. …

Hüseyin Şimşek

#SoftwareDeveloper

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store